Steun ons en help Nederland vooruit

Annemieke Boellaard

Fractievoorzitter - Commissie Bestuur & Strategie, Commissie Ruimtelijke Zaken

53 jaar

Bernheze

D66 is voor mij een partij die staat voor gelijkwaardigheid van alle mensen, gelijke kansen voor iedereen. We vertrouwen op ieders eigen kracht, durven prestatie te belonen, maar bieden een sociaal vangnet waar dat nodig is. D66 kiest voor openheid en dialoog. Dat past bij mij.

Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter van een nog steeds groeiende, enthousiaste club mensen die het beste voor Bernheze voor elkaar probeert te krijgen. We waren nieuw en onervaren, maar hebben als team snel geleerd en veel bereikt, en hebben hierbij steeds op een fatsoenlijke manier de samenwerking gezocht.

Ik wil graag nog 4 jaar door met deze club! Ik heb zin in de campagne en en hoop in die periode de lijst te mogen vertegenwoordigen. We hebben veel gedaan, maar er is nog veel meer te doen, met name op het gebied van duurzaamheid en jeugdzorg. Kiezers overtuigen om in maart 2018 op ons te stemmen, daar zal het de komende tijd om gaan. Dat wordt weer hard werken, maar ik heb er ontzettend veel zin in en ga de uitdaging graag aan!

Presentatie kandidaat lijsttrekkers D66 Bernheze
Klik hier voor de video.

7 juni 2016 presenteerden de kandidaat lijsttrekkers zich in de D66 regio Maashorst. Lees hieronder wat Annemieke die avond vertelde over haar kandidaatstelling voor Bernheze.

Het lijkt een luxe om geen tegenkandidaat te hebben, maar ik vind het best jammer eigenlijk, een beetje competitie is nooit weg!
 Maar ik wil jullie kort vertellen wat ik goed vind aan D66, wat ik leuk vind in de politiek en waarom ik de kar weer wil trekken voor D66 in Bernheze.

Mijn naam is Annemieke Boellaard, ik ben arts, getrouwd, moeder van drie grote kinderen en fractievoorzitter van D66 Bernheze.

Ik ben een overtuigd sociaal democraat. Ik denk dat mensen heel goed in staat zijn te bepalen wat zij belangrijk vinden in hun leven. 
De overheid moet daarbij zorgen dat iedere inwoner gelijke kansen krijgt en daarvoor is ondermeer het beste onderwijs nodig.

En voor als het allemaal niet vanzelf gaat, moet er een vangnet zijn dat goed functioneert. Zelfstandig als dat kan, adequate hulp als dat moet.

Ik vind in D66 een open blik naar buiten, met ruimte voor twijfel en debat. Het is niet allemaal zo simpel als het soms lijkt. Neem de ontwikkeling binnen de veehouderij, ik vind dat D66 hier terecht een genuanceerd standpunt over inneemt, ook al is dat niet het makkelijkst en niet altijd in ons eigen belang.

Politiek zie ik als een spel. Ik heb plezier in dat spel, in het debat, in het samenwerken, maar ik hou niet van politieke spelletjes. 
Ik ga discussie niet uit de weg, maar heb moeite met oneerlijkheid en praatjes voor de bühne. Ik geloof niet dat ik gevoelig ben voor de arrogantie van de macht.

In Bernheze hebben we een aantal moeilijke dossiers voor onze kiezen gehad, maar ook veel bereikt. Zo hebben we meteen in het begin de welstandsregels afgeschaft en werd onze motie duurzaam bouwen vorige week unaniem aangenomen.
 De discussie over de komst van een AZC was voor ons niet gemakkelijk, ook niet voor mij. Binnen D66 vind ik, zijn we er gelukkig alleen maar sterker van geworden.

Ik prijs me gelukkig met zoveel enthousiaste D66-ers in Bernheze, met onze wethouder, fractie en steunfractie.
 Onze lijntjes zijn kort, we werken prettig samen, en als het nodig is staan we pal voor de ander. Naïef zijn we niet meer, maar die open blik is er gelukkig nog steeds.

Ik wil zelf graag verder vooruit met Bernheze, Bernheze moet veel duurzamer, de jeugdzorg moet beslist beter en hoe de toekomst van Bernheze zelf zich zal ontwikkelen, wel, daar praat ik ook graag nog even over mee. Om onze doelstelling te halen dat Bernheze in 2030 energieneutraal is moet er nog veel gebeuren, het ontwikkelen van gasloze nieuwbouw is slechts een eerste, maar wel een belangrijke stap. En over de jeugdzorg maak ik me grote zorgen, de gemeente is van goede wil, maar er ontbreekt kennis over psychische ziekte en het model is veel te veel kosten gestuurd en heeft te weinig oog voor kwaliteit van zorg.

Met veel meer kennis dan 4 jaar geleden, met meer ervaring in onderhandelen en debatteren, ga ik graag de campagnestrijd aan met de andere partijen. Voor een sterker democratischer Bernheze dat daadwerkelijk kansen biedt aan iedereen, is meer D66 nodig!
 Dat is een mooie uitdaging en ik ga die graag, samen met jullie, aan!

Meer van Annemieke Boellaard