Steun ons en help Nederland vooruit

Als docent ben ik actief geweest binnen het Primair Onderwijs en op dit moment binnen het Hoger Onderwijs. Zo heb ik de juiste kennis en inzicht om beslissingen te onderbouwen met argumenten voor de gehele onderwijskolom. Met mijn ervaringen als startende ondernemer heb ik de juiste bagage om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de discussie om ondernemerschap te stimuleren.

Als vader wil ik vanzelfsprekend zoveel mogelijk ondernemen om een zo gezond mogelijke leefomgeving voor mijn prachtige dochter te creëren. Een leefomgeving waar zij zowel voldoende uitdaging kan vinden in buitenspel als in onderwijs. In D66 zie ik de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan deze leefomgeving.

De omgeving waarin mijn dochter zal opgroeien is de gemeente Bernheze. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ik betrokken wil zijn bij de beleidsonderdelen die veel  invloed hebben  op de leefomgeving van mijn dochter:

Onderwijs

Integrale kindcentra bieden de mogelijkheid om de juiste expertise bij elkaar te brengen om laagdrempelig een doorlopende leerlijn te creëren. Tevens kan de gemeente een gesprekspartner zijn om hedendaags onderwijs te stimuleren. Denk dan aan Onderzoekend en Ontwerpend Leren, 21st century skills en technologie stimulering.

Duurzaamheid & milieu

Een gezonde leefomgeving is voor iedere inwoner van Bernheze van groot belang. Groene energie opwekking is een kans voor de gemeente Bernheze om zowel te voorzien in het duurzaam opwekken van energie als het stimuleren van burgerinitiatieven als het stimuleren in ondernemerschap.

Recreatie & toerisme

De gemeente Bernheze is rijk aan veel groen en een prachtig landschap. Dit biedt veel kansen voor toerisme en verhoogt de leefbaarheid voor de inwoners. Daarnaast is dit groen een zeer rijke leeromgeving voor kinderen. De gemeente Bernheze kan projecten die natuur en leren combineren stimuleren.

Meer van Erik van Santvoort