Steun ons en help Nederland vooruit

Agrofoodsector

De agrofoodsector is een belangrijke spil in onze regio. Daarom wordt door de provincie terecht fors geïnvesteerd in de economische activiteiten die samenhangen met de voedselproductie.

De keten is nu al zwaar vertegenwoordigd in onze regio, maar staat aan de vooravond van een transformatie. D66 vindt dat Bernheze moet inzetten op het benutten van de kansen op  vernieuwing en innovatie.

De agrarische sector vervult een belangrijke rol in Bernheze. Een kleine 10% van de bevolking werkt in deze sector en mede hierdoor is zij van belangrijke economische waarde.

De sector is beeldbepalend, we zijn letterlijk een groene gemeente! En de sector heeft  onder meer door de schaalvergroting van de afgelopen jaren, een grote invloed op ons leefklimaat.

D66 vindt de agrarische sector belangrijk voor onze voedingsindustrie en stelt tegelijkertijd duidelijke eisen betreffende het milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. Nieuwe Europese regelgeving gaat dit jaar van kracht. Agrarische ondernemers die een omslag willen maken naar biologische bedrijfsvoering mogen wat D66 betreft, net als andere ondernemers, niet worden gehinderd door onnodige bureaucratie.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018