Steun ons en help Nederland vooruit

Belastingen

D66 gaat uit van het principe: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt. Het is eerlijker riool- en waterschapsbelasting te heffen op basis van daadwerkelijk gebruik en niet op basis van bezit van een woning.

De OZB is het sluitstuk van de gemeentelijke begroting maar deze kan en mag alleen worden verhoogd als we de inwoners goed kunnen uitleggen wat we met de verkregen meeropbrengst gaan doen. Wel wordt een jaarlijkse prijs- en indexverhoging voorgestaan.

Ter verbetering zou de toeristenbelasting gelabeld kunnen worden, waarbij precies wordt aangegeven waar deze aan kan worden uitgegeven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018