Steun ons en help Nederland vooruit

Buitengebied

Niet alleen de dorpskernen verdienen onze aandacht, maar zeker ook het buitengebied. De agrarische sector blijft in beweging. D66 streeft naar een agrarische sector met een goede concurrentiepositie, die innoveert en investeert in milieu- en diervriendelijke bedrijfsvoering. Handhaving van regels en normen op het gebied van milieu, specifieker de luchtkwaliteit en fijnstof, vinden we belangrijk.

Wat betreft de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen dient de gemeente uit te gaan van recent behoefte-onderzoek. Onze voorkeur gaat uit naar het verbeteren van bestaande terreinen en slechts over te gaan tot nieuwe uitgifte als de behoefte hieraan voldoende is aangetoond.

Daarbij is het zaak ons buitengebied aantrekkelijk te houden voor toerisme en recreatie.

De toeristische sector is niet gebonden aan krimp van de bevolking en er ligt op dit moment nog een potentieel dat niet wordt benut.

Wij zien het als taak van de gemeente om groei binnen deze sector te stimuleren. Creƫren van nieuwe recreatieve fietspaden, het vernieuwen en onderhouden van de bestaande fietspaden heeft hierin een belangrijke functie. Initiatieven binnen de agrarische sector om gedeeltelijk of geheel over te stappen naar de toeristische sector worden, waar nodig, wat D66 betreft door de gemeente begeleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018