Steun ons en help Nederland vooruit

Energie

D66 wil dat de gemeente pro-actief locaties voor duurzame energie-opwekking identificeert, en zich sterk maakt voor een snelle (of zelfs pro-actieve) vergunningverlening. Draagvlak onder burgers is cruciaal. Daarom moet de gemeente actief aansturen op omarming van initiatieven door burgers. Dit kan de gemeente bevorderen door pro-actieve communicatie, maar ook door bijv. leges van vergunning te koppelen aan zichtbare investeringen, burgerparticipatie in de investering in energieopwekking te ondersteunen of door specifieke projecten onderdeel te maken van het integraal duurzaamheidsplan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018