Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

Om de controlerende rol van de gemeenteraad naar behoren uit te voeren is het noodzakelijk dat de  gemeentefinanciën transparant, tijdig beschikbaar en volledig verantwoord zijn. Een actieve rekenkamer kan hierbij een goed instrument zijn.

Ook in deze financieel moeilijke tijden vindt D66 een structureel begrotingsevenwicht van groot belang. Dat wil zeggen dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn.

Zonder dat er wordt ingeteerd op de reserves of te leunen op opbrengsten van verkopen van bezittingen zoals bijvoorbeeld grond. Alleen in bijzondere tijden kan en mag er een beroep worden gedaan op het spaarbankboekje van de gemeente.

Indien er bezuinigd moet worden vindt D66 het belangrijk dat de gemeente duidelijk en in alle openheid bepaalt wat haar kerntaken zijn. De kerntaken dienen bij bezuinigingen in principe te worden ontzien.

De gemeente dient eerst haar eigen uitgaven onder de loep te nemen voordat de OZB wordt verhoogd. Mocht dat toch nodig zijn, dan vindt D66 dat de gemeente op het aanslagbiljet dient uit te leggen waarom de OZB wordt verhoogd en waaraan het geld wordt besteed. Verhogingen dienen bij voorkeur een tijdelijk karakter te hebben.

Ook de komende jaren verwacht D66 druk op de gemeentelijke begroting. Dat betekent helaas dat er op een aantal gebieden bezuinigd zal moeten worden. Wanneer dit ten koste zal gaan van arbeidsplaatsen wil D66 aansturen op selectie op basis van kwaliteit.

Subsidies zijn wat ons betreft altijd tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018