Steun ons en help Nederland vooruit

Het jonge kind

De laatste jaren is er door de Rijksoverheid bezuinigd op de doelgroep van 0 – 6 jaar. Denk aan kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. D66 wil peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen dichter bij elkaar brengen in brede scholen of integrale kindcentra om zo de juiste expertise bij elkaar te brengen.

Daarbij is het onmisbaar dat wethouder, scholen en andere betrokken instellingen, samen inventariseren wat de stand van zaken is, dat een sterke pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen centraal staat. De wethouder geeft het onderwijs en de instellingen ruimte om hier invulling aan te geven maar houdt consequent actief vinger aan de pols en organiseert samenwerking, inspiratie en verbinding.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018