Steun ons en help Nederland vooruit

Industrie- en bedrijventerreinen

Bernheze wordt omringd door verstedelijkt gebied en in de buurt zijn diverse industrieterreinen gevestigd. Een aantal bestaande bedrijventerreinen binnen onze gemeente moet voldoende worden onderhouden en zo mogelijk aangepast aan de eisen van deze tijd. Deze revitalisering moet samen met de ondernemers en hun koepelorganisaties worden opgepakt.

D66 wenst een onderzoek naar de vraag van lokale ondernemers naar mogelijkheden om zich te vestigen op Heesch-West. Bovendien is het nodig om te onderzoeken hoe we Heesch-West zo efficiënt mogelijk kunnen aanwenden voor het opwekken van groene energie. D66 denkt hierbij in eerste instantie aan het plaatsen van zonnepanelen.

Hierbij wordt de lange termijn niet uit het oog verloren. Indien er serieus behoefte is aan een bedrijventerrein in de ( nabije) toekomst dat ten goede komt aan onze gemeente, aan lokale bedrijven en werknemers, willen we de boot niet missen.

In het geval van daadwerkelijke behoefte  aan een  bedrijventerrein Heesch-West, wordt dit wat D66 betreft opengesteld voor bedrijven van maximaal categorie4. Het is zaak dat we als gemeente Bernheze zeggenschap houden over de invulling van Heesch-West. Het betreft tenslotte onze voortuin.

Voor alle industrie- en bedrijventerreinen geldt dat milieueisen moeten worden vastgesteld en gehandhaafd. We vinden het belangrijk dat een GES (gezondheidseffectscreening) wordt uitgevoerd als onderlegger voor het vaststellen van normen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018