Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

Bij de uitvoering van de jeugdzorg zet D66 nadrukkelijk het kind centraal. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet. D66 is voorstander van decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar de gemeenten, omdat zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in  de eigen omgeving kan worden gerealiseerd. Het is op deze manier eenvoudiger om een verbinding tussen school en thuis tot stand te brengen.

D66 kiest er niet voor om te bezuinigen via decentralisatie van de jeugdzorg! Wij zijn geen voorstander van een eigen bijdrage in de jeugdzorg. Preventie in de jeugdzorg door het geven van voorlichting over opvoeding en gezondheid is van grote waarde.

D66 vertrouwt ook in deze op de eigen kracht van mensen, op de eigen kracht van gezinnen. Effectieve gezinszorg zal op termijn leiden tot minder uithuisplaatsingen. Het is belangrijk aandacht te besteden aan de ‘klik’ tussen de aangewezen toezichthouder, voogd of hulpverlener en het gezin. Waarheidsvinding is een belangrijk aandachtspunt.

In geval van meldingen van verwaarlozing of misbruik dient de gemeente snel te handelen, altijd met oog voor de specifieke situatie en zonder dat kinderen te lang in onzekerheid blijven verkeren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018