Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe taken

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente beschikt over de benodigde slagkracht om de taken die op ons af komen goed en adequaat te kunnen uitvoeren.

Of de gemeente Bernheze hiertoe voldoende is toegerust, zal serieus moeten worden onderzocht.

Belangrijke taken zoals jeugdzorg, arbeidsparticipatie en de AWBZ ( WMO) komen naar de gemeente. Deze komen naast de taken die de gemeente nu al heeft uit te voeren. D66 vindt dat deze extra taken heel goed dicht bij huis, dus door de gemeente en niet vanuit Den Haag, kunnen worden uitgevoerd. De gemeente staat tenslotte dichter bij de burger dan de Rijksoverheid.

Om dit te kunnen bekostigen krijgen de gemeenten weliswaar extra geld, maar helaas is dit waarschijnlijk te weinig om alles goed te kunnen uitvoeren. Deze belangrijke taken uitvoeren terwijl er minder geld tegenover staat,hoe doe je dat, zonder in te leveren op kwaliteit?  We zullen dus moeten uitzoeken of dit mogelijk is in onze gemeente, of we genoeg expertise in huis hebben zodat de voorzieningen in onze gemeente op het juiste niveau kunnen blijven.

Zoals het er nu uitziet is onze gemeente in ieder geval niet groot genoeg om alles zelf te doen. Daarom zijn er ook nu al een aantal samenwerkingsverbanden, waarin een behoorlijk aantal taken met andere gemeenten samen worden uitgevoerd. Dit kan een goede oplossing zijn, maar wij vragen ons wel af hoe de democratische controle bij al die verschillende regelingen gewaarborgd is, zeker nu deze in aantal en grootte toenemen. Wat ons betreft is de gemeenteraad het belangrijkste orgaan in de gemeente en kan het niet zo zijn dat zij op belangrijke terreinen buiten spel staat. Daarnaast zijn onderwerpen als jeugdzorg en WMO te belangrijk en mag daar niet slordig mee worden omgesprongen, zeker niet als het op een andere manier beter kan.

Er ligt dus een behoorlijke uitdaging om toch efficiencywinst te willen behalen. Daarom wil D66 één wethouder verantwoordelijk maken voor een efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie.

D66 wil dat de gemeente het gesprek aangaat met de inwoners van Bernheze en hierbij eerlijke en duidelijke informatie geeft over de inhoud van haar takenpakket enerzijds en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden anderzijds. De dialoog met inwoners uit alle kernen en binnen de politiek, kan beginnen als de inwoners weten wat er echt speelt. Wat D66 betreft gebeurt dit open en transparant en worden de inwoners, wat er ook gebeurt, goed geïnformeerd en bij de definitieve besluitvorming betrokken.

Een goed functionerende volksvertegenwoordiging is onmisbaar. Wij kiezen voor samenwerking tussen gemeenten op basis van heldere transparante overeenkomsten in plaats van logge bureaucratische gemeenschappelijke regelingen. Daarbij kiezen we voor een controlerend democratisch orgaan, waarin vertegenwoordigers partijstandpunten innemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018