Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijshuisvesting

D66 staat voor een goed binnenklimaat en een goed leerklimaat. Verouderde scholen wil D66, met het geld dat bestemd is voor onderwijshuisvesting, renoveren of herbouwen. De gemeente mag in de visie van D66 de middelen voor onderwijshuisvesting en educatie in het algemeen alleen uitgeven aan het doel waarvoor ze bestemd zijn. Onderinvesteren is wat ons betreft geen optie, meer investeren als de lokale situatie daarom vraagt wel. We vinden het daarom goed dat de gemeente samen met het onderwijs ook kijkt naar mogelijkheden om passend onderwijs lokaal goed te huisvesten. D66 gaat er op toezien dat de beschikbare middelen zo goed en efficiƫnt mogelijk worden besteed, waarbij de kwaliteitsnormen (VNG en onderwijsraden) leidend moeten zijn.

Bij alle nieuwe of te verbouwen schoolgebouwen willen we de kansen op medegebruik bekijken zodat organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen ook daadwerkelijk dichter bij elkaar kunnen komen. Ruimte bieden aan bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen past daar bij.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018