Steun ons en help Nederland vooruit

Ouderenzorg

In de meeste gevallen is het welzijn van ouderen groter als ze zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De meeste ouderen willen dat zelf ook. D66 wil dat de gemeente helpt met het mogelijk maken van huishoudelijke ondersteuning. Tevens zorgt de gemeente, wat D66 betreft, voor adequate huisvesting in de wijken, zodat ouderen gemakkelijk mee kunnen blijven doen. Het bouwen van levensloopbestendige huizen of faciliteren van verbouw van bestaande woningen levert hieraan een bijdrage. Wij juichen initiatieven van inwoners zelf, zoals in de zogenaamde CPO-projecten van harte toe. Maar ook een goede samenwerking met de woningbouwcorporatie is van groot belang. Mantelzorgwonen is wat D66 betreft een mooi voorbeeld van het combineren van zorg en autonomie.

Een belangrijke rol moet er wat ons betreft zijn voor preventie. Adequate voorlichting over leefstijl, gezonde voeding en bewegen voor ouderen heeft tot gevolg dat men langer gezond en fit blijft.

De klanten van de WMO en de AWBZ zijn verenigd in cliëntenraden. Deze worden wat D66 betreft meer betrokken bij het helpen en beoordelen van de zorgaanbieders.

Klachten die er zijn over bijvoorbeeld rolstoelvervoer, huishoudelijke hulp of wijkverpleging hoeven niet meer bij de zorgverleners te worden gemeld door de cliënt. Hiertoe wordt een speciaal gemeentelijk telefoonnummer in het leven geroepen, waar de cliënt naar toe kan bellen.

Bij aanbestedingen worden klachten en klachtafhandeling in de besluitvorming meegenomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018