Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale werkvoorziening

Nu de arbeidsparticipatie van het rijk naar de gemeente wordt gedecentraliseerd vindt D66 dat de gemeente moet onderzoeken of het mogelijk is om ondernemers die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen, te belonen d.m.v. een korting op de OZB.

Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen naar een duurzame en volwaardige baan te begeleiden en te laten participeren in de gemeente waar zij woonachtig zijn. Werkgevers worden wat D66 betreft ook ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij geen hinder ondervinden van onnodige bureaucratie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018