Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale zaken

De samenleving ziet bijstand steeds meer als een gunst waar ook iets tegenover mag staan. D66 kan zich hierin vinden en vindt dat de gemeente bijstandsgerechtigden ook maatschappelijk nuttig werk mag laten doen, zolang dit de zoektocht naar een baan niet in de weg staat en mensen in reguliere banen niet worden verdrongen door mensen in de bijstand. Voor D66 is het een gegeven dat er helaas ook mensen zijn die door persoonlijke omstandigheden van een uitkering afhankelijk zullen blijven.

D66 pleit voor snelle hulp bij schuldenproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. D66 vindt dat bestaande wachtlijsten weggewerkt moeten worden en dat nieuwe wachtlijsten moeten worden voorkomen.

Indien het hiertoe noodzakelijk is dat betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld nutsbedrijven of woningcoöperaties aan de gemeente moeten worden doorgegeven, dan vindt D66 dat dat, met privacywaarborgen, moet kunnen.

D66 vindt dat er een fatsoenlijk integratiebeleid gevoerd dient te worden. We zijn tegen strafbaarstelling van illegaliteit en vinden dat ieder dossier op humanitaire basis moet worden bekeken. Mensen in nood zijn kwetsbaar. Er zit een groot gat tussen het landelijk beleid en beeld in Den Haag en de praktijk waar het uitgeprocedeerde asielzoekers betreft. De gemeente heeft een zorgplicht voor al haar inwoners.

Voor arbeidsmigranten gelden dezelfde regels en CAO’s als voor Nederlandse arbeiders. (Tijdelijke) huisvesting dient te voldoen aan minimum eisen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018