Steun ons en help Nederland vooruit

Sport

Bewegen is goed voor iedereen, zeker nu bij steeds meer mensen sprake is van gewichtstoename. Sport en beweging dragen ook bij aan maatschappelijke integratie. Sport is dan ook meer dan een vrijetijdsbesteding en gezondheidsbevorderend. Sport stimuleert kinderen en jongeren om hun talenten te ontdekken, fysieke en mentale grenzen te verleggen, zich te ontwikkelen en samen te werken. Sport leidt ook tot participatie en bevordering van het welbevinden. Bovendien is het interessant in het kader van preventie en het beperken van de uitgaven voor zorg die naar de gemeenten toe komen. Sportvoorzieningen moeten daarom voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn, waarbij een effectief en efficiënt gebruik belangrijk is. D66 wil door middel van sport kinderen en jongeren een kans geven zich te ontwikkelen en te vormen. Door zelfredzaamheid te bevorderen en ze voor te bereiden op de maatschappij.

D66 ondersteunt het initiatief om in Loosbroek tennisbanen te realiseren.

Het actieve sportverenigingsleven blijven we stimuleren en ondersteunen, want sport is leuk en gezond.

In Bernheze zelf is ook veel talent en zijn er hoogstaande sportprestaties, die meer in het zonnetje gezet moeten worden. Daarvoor zal de jaarlijkse verkiezing van sportman, -vrouw en –team worden uitgebreid tot een grotere happening om het sportbeleid nog meer onder de aandacht te brengen.

Ook voor degenen die het niet kunnen betalen moet sporten mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door de invoering van een kortings-sportpas waarmee minder draagkrachtige inwoners toch zorgeloos  een sport kunnen beoefenen.

Sporten is natuurlijk niet alleen voor de jeugd, het belang van voldoende bewegen is voor ouderen ook erg groot!  Deze doelgroep wordt de komende jaren steeds groter. Ouderen, die zowel fysiek als mentaal aan hun gezondheid werken, doen bovendien minder vaak een beroep op medische voorzieningen, hetgeen de kosten voor volksgezondheid weer ten goede komt. Daarom zullen de sportmogelijkheden voor ouderen extra worden gestimuleerd, bijv. door financiële ondersteuning waar nodig en het aanbieden van ruimte.

Sport draagt sterk bij aan gezondheid, voor alle leeftijden. Daarbij geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Kinderen verdienen extra aandacht en D66 wil dat iedereen mee kan doen en kansen krijgt, ook als het gaat om sport. Gymles is daarom voor ons een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018