Steun ons en help Nederland vooruit

Subsidies

De afgelopen jaren is hard bezuinigd op de culturele sector. D66 vindt dat het beleven van kunst en cultuur voor iedereen mogelijk moet zijn en hecht hier grote waarde aan. Initiatieven voor kunst- en cultuurbeoefening door particulieren en het verenigingsleven (gilde, fanfare etc.) worden welwillend door de gemeente bekeken. Er moet voldoende geld voor talentontwikkeling worden vrijgemaakt. Die ondersteuning is essentieel om de kunst- en cultuursector vitaal en bloeiend te houden. D66 wil cultuur de ruimte geven. Met een overheid die voorwaarden schept, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt tot ondernemen.

D66 wil geen subsidiemiddelen laten concurreren met ondernemers, maar juist met

subsidiemiddelen deelname aanjagen en leiden naar zelfredzaamheid en deelname aan creatieve projecten die passen bij onze gemeente.

Subsidie aanvragen moet makkelijker worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018