Steun ons en help Nederland vooruit

Succesvol opleiden jongeren

We zijn er trots op dat in onze regio voortijdig schoolverlaten (VSV) door jongeren het minst voor komt van Nederland, slechts 2,5% in 2012. Hoewel onze gemeente geen vervolgopleidingen huisvest, vindt D66 Bernheze samenwerking met het MBO en HBO in ons omringende gemeenten belangrijk. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk wapen tegen jeugdwerkeloosheid. Een klankbordgroep, waarbinnen buurgemeenten, MKB- ondernemingen enĀ  scholen vertegenwoordigd zijn, moet daar wat ons betreft een rol in spelen. Deze klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan deelnemende gemeenten.

D66 Bernheze ziet de gemeente een actieve rol spelen bij het opzetten en ondersteunen van leerwerktrajecten en het faciliteren van adequate stageplekken. Wij hebben de verantwoordelijkheid om samen te zorgen dat jongeren een goede opleiding kunnen volgen. Als we daar actief op inzetten waar dit binnen Bernheze kan dan zorgen we voor verbinding van jongeren met onze ondernemers en de dorpen.

Om talent maximaal te stimuleren en als onderwijs aan te sluiten op dat wat de arbeidsmarkt in alle gelederen van de samenleving vraagt, wil D66 kijken naar het stimuleren van techniek en (informatie)technologie, ook in het PO zodat ook technische interesse en talent al vroeg wordt aangesproken en ontwikkeld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018