Steun ons en help Nederland vooruit

Transparantie

De feiten en aannames waarop de raad haar beslissingen neemt dienen openbaar te zijn, de beslissingen transparant. Daarbij hoort het in een vroeg stadium betrekken van burgers bij besluitvorming.

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en als democraten vinden wij dat zij verantwoordelijkheid moet nemen. Daarbij hoort een zorgvuldige en transparante afweging van alle mandaten gegeven aan het college.

De raadsvergaderingen zijn wat D66 betreft in principe altijd openbaar.

D66 is voorstander van referenda om besluiten van de gemeenteraad te corrigeren, te bevestigen, of ter raadpleging voor te leggen aan de inwoners. Zorgvuldige communicatie is hierbij noodzakelijk.

Het taalgebruik van de overheid is vaak onbegrijpelijk. In hoeverre kun je het mensen kwalijk nemen dat ze niet reageren als ze een vraag niet begrijpen? Iedereen moet op de hoogte zijn van talloze procedures en regels. De bureaucratie maakt het onnodig ingewikkeld, vooral voor mensen die toch al moeite hebben om het leven te begrijpen. Het is tijd voor klare taal en minder regels, voordat nog meer mensen afhaken, omdat ze niet mee kunnen komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018