Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

D66 Bernheze wil dat de inwoners meer betrokken worden bij de veiligheid van eigen buurt en straat. We zijn ervan overtuigd dat dit tot een veiliger en prettiger leefomgeving zal leiden. De inwoner is ervaringsdeskundige; effectieve veiligheidsmaatregelen kunnen niet alleen van hoger hand bedacht en opgelegd worden.

Er komt jaarlijks een budget ten behoeve van de portefeuillehouder veiligheid om op kleine schaal initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven te ondersteunen om Bernheze veiliger te maken. Een preventieve integrale aanpak met politie, OM en de inwoners van Bernheze staat hierbij voorop.

Na invoering van de nationale politie (januari 2013) is het minder vanzelfsprekend dat lokale veiligheid voldoende aandacht krijgt. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad meer regie neemt om te zorgen dat er voldoende aandacht is voor de veiligheid in Bernheze.

Een groot aantal verkeersdrempels in Bernheze wordt wat D66 betreft verwijderd. Ze roepen schijnveiligheid op en zijn een bron van irritatie. Ook de hulpdiensten worden gehinderd door deze drempels. Er zijn in Nederland voldoende alternatieven voorhanden.

Het terugdringen van doorgaand (vracht)verkeer door de kernen is een belangrijk aandachtspunt. Dit levert meer verkeersveiligheid op en een prettiger leefomgeving in de dorpskernen door bijvoorbeeld minder uitlaatgassen. Een belangrijk en actueel knelpunt is bijvoorbeeld de ontsluiting van Heeswijk-Dinther. Met de huidige geplande aansluiting is er wel een deel dat profiteert maar heeft het verkeer afkomstig van ondermeer het LOG, de waterzuivering en de Middegaal (Veghel) geen alternatieve route dan dwars door het dorp. D66 wil dat daar zo snel mogelijk verandering in komt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018