Steun ons en help Nederland vooruit

WMO

D66 is voorstander van het organiseren van zorg bij mensen in de buurt. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het stimuleren van samenwerking tussen zorgverleners, zorgverzekeraars en instellingen. De zogenaamde ketenzorg wordt, in geval van chronische ziekten, zoveel mogelijk toegepast. Hierbij werken huisartsen, wijkverpleging en specialisten rondom de patiënt nauw samen. De behandeling en financiering worden op elkaar afgestemd.  De huisarts en de wijkverpleging spelen hierbij een belangrijke rol.

De AWBZ is geen definitief recht voor iedereen, maar een voorziening die de gemeente kan toekennen als er geen andere mogelijkheden zijn zoals bijvoorbeeld mantelzorg door familie, vrienden of kennissen. De meest comfortabele zorg wordt namelijk verleend door mensen dichtbij de zorgbehoevende. Hierbij dienen de belasting en belastbaarheid van de mantelzorgers niet uit het oog te worden verloren! De gemeente kan hen ondersteunen door bijvoorbeeld een aantal dagen per jaar toegang te verlenen tot vervanging door professionele zorgverleners, zodat de mantelzorgers eens op vakantie kunnen.

Voor mensen met een ernstige beperking en chronische ziekten blijft, wat D66 betreft, de AWBZ wel een recht. In de nabije toekomst zal de verantwoordelijkheid voor de AWBZ geheel bij de gemeente komen te liggen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018