Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

D66 is voorstander van bouwen naar behoefte. Het samen kunnen bouwen, zoals dat gebeurt in de zogenaamde CPO-projecten juichen wij toe. Dat is een ultieme vorm van dat bouwen waar behoefte aan is. Dit geldt ook voor individueel opdrachtgeverschap. Ook op dit gebied geldt dat teveel regels beperkend werken, dat D66 eigen initiatieven van inwoners wil faciliteren. De gemeente kiest in onze optiek voor toetsing achteraf en staat open voor vernieuwende ideeën.

D66 wil dat de gemeente zorg draagt voor voldoende levensloopwoningen, in de buurt van voorzieningen, zodat mensen op een goede en veilige manier zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Mantelzorgwonen moet makkelijker worden. D66 is voorstander van een nieuwe vorm van woningsplitsing van particuliere woningen (dus niet alleen boerderijen) met als doel dat senioren langer in hun huis kunnen blijven wonen. Bijkomend effect is dat bijvoorbeeld starters gemakkelijker woonruimte vinden en op die manier  minder snel het dorp verlaten.

Om realistisch te kunnen begroten en starters een kans te geven dienen alternatieven voor de dure grondprijs onderzocht te worden. Verschillende gemeenten werken inmiddels met lease- of pachtconstructies. D66 wil dat bekeken wordt of dit voor Bernheze ook een goede optie is.

De gemeenten krijgen van het Rijk de verantwoordelijkheid over de wooncorporaties. Wat D66 betreft richten de corporaties zich zoveel mogelijk op hun kerntaak, namelijk het bouwen en beheren van sociale huurwoningen.

Ook in Bernheze komt scheefwonen voor. D66 steunt de lokale aanpak hiervan. Het is belangrijk dat de gemeente precies weet om hoeveel situaties van scheefwonen het in Bernheze gaat, vervolgens dienen er voldoende (huur)woningen gerealiseerd te worden waarnaar kan worden doorgestroomd. Sociale woningbouw dient ook zo duurzaam mogelijk te zijn. Indien de woningbouwcorporatie hiertoe extra investeringen moet doen, is D66 voorstander van het realiseren van het terugverdienmodel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018