Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie en financiën

Beloon prestaties, verdeel de welvaart
Dat is een van de uitgangspunten van D66.

Ook in Bernheze wijst deze richtingwijzer ons de weg die we willen inslaan. Want mensen die iets bijzonders presteren, hun nek uitsteken en verantwoorde risico's durven dragen, mogen daarvoor beloond worden. De ondernemer die een bedrijf opricht, mensen in dienst neemt, een meerwaarde heeft voor de gemeenschap, verdient een serieuze kans en moet niet worden belemmerd door een ondoorzichtig bos aan regelgeving.

Anderszins is het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt. En dat, als het eens flink tegenzit, er een vangnet bestaat, zodat mensen niet koppie-onder gaan, maar kunnen blijven drijven. Dan is het veel makkelijker om de draad weer op te pakken en met vertrouwen in de toekomst en op eigen kracht, verder te gaan. Met andere woorden: D66 gaat uit van de kracht van de individuele burger en geeft de burgers die het moeilijk hebben een helpende hand.

D66 richt zich op de kwaliteit van de samenleving. Dit betekent dat we willen zorgen voor een gezond en innoverend bedrijfsleven. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met het milieu en onze leefomgeving. Bij innoverend ondernemen staat bij ons duurzaam ondernemen voorop, want alleen dan wordt niet alleen de kwaliteit van leven voor onze eigen generaties gewaarborgd, maar ook die van onze kinderen en kleinkinderen. Ondernemen dus, met de blik op de toekomst. Wij staan voor duurzaam, groen innoveren en daarmee voor kansen creëren, waarbij we rekening zullen houden met ontwikkelingen in de toekomst, zoals de krimpende bevolking vanaf 2025.

Op dit moment staat teveel geld, zowel van burgers als van het bedrijfsleven stil. D66 Bernheze wil dat in beweging brengen ondermeer door met burgers en bedrijven in gesprek te gaan over de mogelijkheden van schone energie, een kringloop van grondstoffen en het behoud van biodiversiteit. Dit alles waar mogelijk in een coöperatieve vorm.

Beloon prestaties, verdeel de welvaart.