Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Europa

Europa lijkt ver weg binnen de gemeentepolitiek maar staat op veel punten heel dichtbij. Het is een feit dat de meeste wetten en regels in Den Haag worden gemaakt. Van de wetten en regels die uit Europa komen wordt echter tweederde uitgevoerd op gemeentelijk niveau.

D66 streeft naar een versterking van het lokaal bestuur voor zaken dichtbij en voor versterking van de Europese democratie, om de toekomst van ons land binnen Europa en de wereld goed te regelen.
D66 kiest voor een sterk Nederland in een sterk Europa. Wij zijn er van overtuigd dat Europa vooruit kan, dat Europa veel beter kan, beter moet.
Dit wil niet zeggen dat er meer Europa moet zijn, want meer Europa is echt niet altijd beter!
D66 wil werken aan een Europa dat ons een sterke stem in de wereld geeft, dat bijdraagt aan een duurzame economische groei, een effectief milieubeleid, een slagvaardig buitenlandbeleid en dat alles op een veel transparantere en meer democratische manier.

Voor de gemeente betekent dit bijvoorbeeld een streven naar een grensoverschrijdende samenwerking en kennisdeling met andere soortgelijke gemeenten in Europa. We hoeven niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen van elkaar leren.
Via Europa kunnen we de luchtverontreiniging bij de bron aanpakken. D66 wil via de VNG in Brussel bijvoorbeeld lobbyen voor schonere bussen en auto's.
Ook willen we via onze D66-delegatie in Brussel druk zetten op het snel ontwikkelen van het Natura-2000-gebied en wel zo dat zeldzame planten en dieren in het gebied beschermd zijn en onze inwoners ervan kunnen genieten.
D66 zet zich in voor het beschermen van persoonsgegevens in de gemeente, in Nederland en in Europa.
D66 vindt het belangrijk te investeren op het gebied van cultuur op lokaal en Europees niveau. D66 wil meer investeren in onderwijs en onze kenniseconomie en de Europese fondsen daartoe slim inzetten.

Omdat zoveel regelgeving uit Europa juist lokaal wordt uitgevoerd is het belangrijk dat de gemeente invloed kan uitoefenen op de besluitvorming. Met meer openbaarheid van stukken en procedures kunnen we nieuw Europees beleid makkelijker beïnvloeden.
Het is nu eenmaal democratischer en makkelijker om te schieten op een doel in zicht dan een doel in de mist.
Een beter en transparanter Europa staat voor een sterke toekomst, ook voor die van Bernheze!

D66 kiest voor een sterk Nederland in een sterk Europa.