Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

Onderwijs is het antwoord op de maatschappelijke vraagstukken waar we mee geconfronteerd worden. Criminaliteit, betaalbaarheid van de zorg, het voedselvraagstuk, een economische crisis; wij zijn er van overtuigd dat onderwijs aan de basis ligt van een goede toekomst. De huidige maatschappij vraagt om autonome mensen die kritisch kunnen zijn en die zich verbonden voelen met de wereld, met de mensen om hen heen. Die opdracht ligt er voor het onderwijs en wat D66 betreft staan de leraren er in Bernheze niet alleen voor. Wij willen dat de gemeente de verbindende factor wordt: tussen school en kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, tussen school en sportverenigingen, tussen school en kunst- en cultuurinstellingen. De gemeente kan hierin voorop gaan in concrete zin door het faciliteren en organiseren van samenwerking en verbinding.

Bernheze huisvest elf scholen voor basisonderwijs en een tweetal scholen voor voortgezet onderwijs. De schoolbesturen zijn eerstverantwoordelijk maar de gemeente is medeverantwoordelijk over de hele lijn en misschien wel het meest voor de jongste groepen en de leerlingen die niet vanzelfsprekend in het regulier onderwijs worden opgenomen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zetten onderwijs prominent op de agenda.

Onderwijs is de motor van onze economie