Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

D66 is er voorstander van dat alles op het gebied van sociale zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs zoveel mogelijk in één hand wordt gehouden, aangezien deze onderwerpen veelal met elkaar verweven zijn. Vanuit de gemeente, dicht bij de burgers, kan maatwerk worden geleverd.
Van de inwoners zal de komende jaar steeds meer worden gevraagd bij het verrichten van taken in de zorg voor familie, vrienden en kennissen. Op dit moment zijn er al veel mantelzorgers actief. Het is de taak van de gemeente hen dusdanig te ondersteunen dat overbelasting van deze mensen wordt voorkomen. Voor inwoners die geen familiesteun hebben, zal de overheid de verantwoordelijkheid moeten nemen. Mantelzorg wordt het meest effectief en comfortabel uitgevoerd als dit op vrijwillige basis gebeurt.
D66 gaat uit van eigen kracht van mensen. Dat is niet hetzelfde als :'zoek het zelf maar uit'.
Mensen houden, ook als ze ouder worden of hulpbehoevend graag zeggenschap over hun eigen leven. Dat is hun goed recht.
Als het niet meer lukt om zelf of met behulp van de directe omgeving zorgtaken geregeld te krijgen kan een beroep op de gemeente worden gedaan.
Wat D66 betreft is het stimuleren van en mogelijk maken van zelfstandigheid van de inwoners geen bezuinigingsmaatregel en mag het dat ook niet worden.

De ervaring met WMO, Jeugdzorg en gezondheidszorg leert dat een goede samenwerking noodzakelijk is voor goede zorg, kwaliteit en kostenbeheersing. Aan de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeenten is de verwachting gekoppeld dat gemeenten beter in staat zullen zijn om deze samenwerking te organiseren. D66 is van mening dat de uitvoering van o.a. WMO, jeugdzorg, jongeren- en ouderenbeleid en andere zorgverlening dichtbij de mensen thuis moet worden georganiseerd, omdat het gaat om mensenwerk en het belangrijk is dat er een goede band is tussen de uitvoerende organisatie en de cliënt. Doordat deze organisaties op gemeentelijk niveau kleiner zijn en dicht bij elkaar zitten, zou ook de afstemming makkelijker moeten verlopen. Voor de administratieve afhandeling van al deze dienstverlening en het bijhouden van dossiers per cliënt is het vaak beter om dit op centraal niveau te regelen. Hier zal volgens D66 dan ook de grootste uitdaging zitten. D66 pleit er dan ook voor dat de gemeente er voor zorgt dat de registratie van zorg & welzijn zo centraal mogelijk wordt georganiseerd in plaats van door iedere organisatie afzonderlijk. Het doel is dat er vanuit gemeentelijk oogpunt een volledig overkoepelend beeld is van een cliënt, waardoor afstemming en samenwerking tussen verschillende organisaties beter en eenvoudiger zal verlopen.

Vanuit de gemeente, dicht bij de burgers, kan maatwerk worden geleverd.